Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

__Sách của mùa thu

Mùa thu, mùa của những ngày đẹp trời. Còn thời gian nào đẹp hơn cho những người chạy bộ :)

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

__Phim của mùa Thu

Gravity.
    Nếu đã chọn một con đường thì hãy đi hết con đường đó.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

__Quốc tang

Nước nhà tổ chức quốc tang
Ba mươi sáu phố xếp hàng tiễn đưa
Một người từ thủa xa xưa
Đến giờ vẫn tốt như chưa bao giờ.