Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

__Trước giờ bóng lăn

    - Trước giờ khai mạc, hãy thư giãn một chút với các khoảnh khắc nhẹ nhàng vui vẻ từ Vk.com

Oh la la, I win :)

Nghịch lý của cái ví

Diều hâu đấy :(

Cafe ART

Chỉ là Money ART :)

Money ART :)

Gỗ lũa của Tây :)

Thư viện đẹp :)

Ai bảo chơi xấu :)

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

__EURO 2012

    Tháng sáu đến rồi, Euro đến rồi. Thêm một tranh đặc sắc từ VK.COM