Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Cộng đồng Blog

Mấy hôm nay mới có thời gian khám phá thế giới bloger mới thấy nhiều người viết hay quá, nhiệt huyết và cũng đau đớn quá. Đây là một bài của Dr.nikinian cười buồn về y đức .

Còn đây là một bài của " Nga Mi Chưởng môn" Chu chỉ nhược kẻ xâm lược không bao giờ là anh hung Một bài bình phim rất hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét