Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

__Tướng Quân Họ Đoàn

P/S: Họa sĩ Nguyễn Thụ một thời vẽ rất nhiều truyện tranh, nhất là mảng truyện tranh về miền núi phía bắc. Truyện Tướng Quân Họ Đoàn được in với số lượng rất lớn: 150.000 bản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét