Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

1-4: Văn hóa xếp hàng


"Chôm" được cái ảnh này trên linkhay.com, tác giả đặt tên ảnh là: "văn hóa xếp hàng", từng là một chủ đề bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông, tình hình chắc đã cải thiện lên chủ đề này có vẻ hơi bị xẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét