Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

haiku........

Nước sắp mất
nhà sắp tan
Được khóc than
Trên Bờ lốc
---
600 đầu báo
Mấy nghìn phóng viên
Rặt luyên thuyên
Chuyên bồi bút
---
Bán rừng biên giới
Cho lũ giặc Tàu
Mặc kệ dân đau
Tiền vào tao ký

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét