Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

__Phim màu mới về chiến tranh Việt Nam

    Cảm ơn các phóng viên chiến trường Nhật Bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét