Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

__Why always me!! ha ha

Version 2, sau khi đi lại nét và màu.
    Bản đầu tiên ở đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét