Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Hỏi
    Mở màn năm mới bằng bài thơ "Hỏi" của Hữu Thỉnh.
Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
-Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi đan vào nhau. Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người: Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người: Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người: Người sống với nhau như thế nào?
-----
    P/S: Hữu Thỉnh đã từng giữ chức chủ tịch hội nhà văn Việt Nam. Người có công đầu trong việc làm giảm uy tín của HNV Việt Nam và là tay sai đắc lực cho giới kiểm duyệt tư tưởng và văn hóa.
--- Bài này tôi post đã lâu, hôm nay (14/02/2011) mới đọc được chi tiết HỮU THỈNH đạo bài thơ này của một nhà thơ nước ngoài. Thật xấu hổ cho tui kiến thức nông cạn, vô tình tiêu thụ của gian. Thành thật xin lỗi mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét