Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

__Đười ươi bất chợt ... cườiTHÚY
Anh hoa phát tiết dập dồn
Mở linh hồn tại thể tồn từng cơn
Mở triều giập gió cô đơn
Mù sa sáu cõi xuống cồn hở hang
...
Đột mời mai hột đồn lài
Cài cong cong khép kép cài cong cong
...
Hãy mang tôi tới lộn đàng
Giết tôi chết giữa cuộc quàng xiên mơ
...
Một phen nồn lững lướt qua
Cuộc vui chiếu cố
Cơn Kha Hộ Mừng
...
Lộn vòng hắc thủy u nhai
Liều thân dấn thể lai rai một vùng
...
Ra về úp nón lù ôn
Lần theo bước dọc lập tồn leo ngang
...
Từ phen chữ viết lộn hàng
Sầu nham thạch bỗng như càng bổ sung
...
Lọt cồn trận gió đi hoang
Tồn liên ở lại xin làn dồn ra
...
Luống nhiên nhã nhũ buông tuồng
Buồn se sắt gắp món Tồn-Liên-Nem
...
Rằng trong tuế nguyệt vơi đầy
Thanh hà nồn lững thơ ngây dị thường
...
Thịnh tiên đọa phật lạc thành
Quan âm bồ liễu dồn lành tồn lu
...
Làng tôi chim nhảy mười chân
Làng em bướm liệng có phần nhiều hơn
...
Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng
...
Mai sau còn lại tý gì
Ấy là khu vực nhu mì của em
............

Ni cô nằm ngủ phi phàm (quá phi phàm)
Ống chân kiều diễm (quá đỉnh) duỗi ngang (chà chà... đã quá) ... tuyệt (cú mèo)... phù.. (phù .. phù ...mệt quá)

  Chiều được về sớm hơn mọi ngày, tay xe như có thói quen, cứ tự nhiên lái vào nhà sách, nhìn thấy một "Lâu đài" màu vàng rất đẹp của Franz Kafka, Lolita vẫn còn chưa đọc, ... thôi, về đọc thơ cho ... nhanh :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét