Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

__Phim của mùa Thu

Gravity.
    Nếu đã chọn một con đường thì hãy đi hết con đường đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét