Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

__Quốc tang

Nước nhà tổ chức quốc tang
Ba mươi sáu phố xếp hàng tiễn đưa
Một người từ thủa xa xưa
Đến giờ vẫn tốt như chưa bao giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét