Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Chuyện tương lai: Đổi mới từ trường học


    Sau bao đau đớn vật vã bởi các loại cải cách giả tạo và nửa vời, cuối cùng vào năm 20xx một điểm sáng thực sự cũng đến với ngành giáo dục. Trường học phi chính trị ra đời. Từ học kỳ 2 lớp 12, học sinh đã được tiếp xúc với môn triết học thực sự, triết học chuẩn, không dính líu gì tới hệ tư tưởng nào hết, nó bắt đầu gợi cho học sinh tư duy phân tích và tìm hiểu bản chất của mọi sự vật hiện tượng, bước mở mang cơ bản và quan trọng nhất của quá trình sáng tạo. Đến năm đầu của đại học thì môn học này đã thay đổi hoàn toàn. Không còn các môn như lịch sử Đảng, Chủ nghĩa Xã hội khoa học ... giáo trình Triết được chuẩn hóa từ các giáo trình chuẩn của Havert. Sinh viên không còn phải học thuộc lòng các bài triết khô khan và phiến diện của giáo trình cũ nữa. Thực hành triết học, nội dung này là bắt buộc, học viên phải vận dụng các kiến thức được học để giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội, các sự kiện lịch sử, sự biến động của xã hội. Trong bầu không khí tranh luận cởi mở, sôi nổi và trong sáng đó, sự sáng tạo được tôn vinh, trường đại học được trở về với ý nghĩa vốn có, đó là tôn kính học thuật, sự nhân văn và sáng tạo. Với đặc điểm thông minh và sáng dạ sẵn có, lớp sinh viên đó đã tiếp thu khá nhanh và có thành tích vượt bậc so với các khóa trước đó. Thêm vào đó là thời gian bớt đi của các môn không cần thiết như LSD, CNXHKH... được giành cho thực hành và các môn chuyên ngành cũng làm cho chất lượng đầu ra của sinh viên tăng rõ rệt. Lớp sinh viên tốt nghiệp khóa đó ra trường, tạo cho xã hội một lượng lớn nhân lực không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà có nhận thức tốt về nhân sinh quan và xã hội.
    Được lợi lớn từ thay đổi đó phải kể đến tờ báo và kênh truyền hình tư nhân kia. Một đội ngũ làm báo khách quan, công tâm và khôn khéo về đây công tác, chất lượng tin bài cải thiện trông thấy. Các phản biện xã hội hết sức thuyết phục, nhà cầm quyền cú lắm mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có được sự an toàn này còn phải nhờ vào một lượng lớn công ty luật có trình độ cao ra đời và lớp cán bộ an ninh trẻ có lòng tự trọng và yêu nước được đào tạo từ cuộc đổi mới giáo dục trước đó. Phải nói đến điều này vì nó rất quan trọng, đội ngũ an ninh có phẩm chất kia làm nồi canh bớt sâu đi, nồng độ chất bẩn được pha loãng ra, số người hi sinh để bảo vệ công lý không ngừng tăng lên, đấu tranh mạnh mẽ với bọn phản động, bán nước hại dân, góp phần thúc đẩy sự lành mạnh của xã hội lên cao... Tuy nhiên tất cả chỉ mới là sự khởi đầu, năm 20xx
P/s: Ảnh: Ông Nguyễn Trần Bạt, người khởi xướng cho ý tưởng này, trường học phi chính trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét