Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

EpisodeVI: Cò và trâu-------------------------------------------
P/S: - Đục nước béo cò
- Quái vật ngành giáo dục
- Quái thai trường học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét