Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

__Bộ sưu tập Kiến trúc "Hậu hiện đại": Công trình thứ ba


Tòa nhà tổng công ty -TÀU BÈ SÔNG NƯỚC :)
- Công trình thứ hai Tổng công ty Xăng dầu
- Công trình thứ nhất Bank of the Ruptcy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét