Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

__Vina: Sin & Lie .v.v..

Làm lần lượt, từ từ cho đỡ sốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét