Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

__Mr Tào Tháo


    Nhịn cười không nổi khi nhìn thấy tấm hình này trên Facebook, sức sáng tạo của cộng đồng mạng thật vô hạn. Dự định sẽ dán bức hình này vào nhà vệ sinh của Cty để góp phần tạo sự lưu chuyển thông thoáng trong ống ruột và ở các cửa khẩu, góp phần giải quyết tình trạng táo bón đang ngày một nghiêm trọng... :)
    Nhân tiện vừa đọc xong Cuộc đời Gallile, đọc rất chậm vì chậm hiểu, định viết vài dòng thì thấy bức hình này. Và cũng thấy luôn câu này trong Gallile: "Một xã hội không có sự hài hước thì thật là buồn chán nhưng sống trong một xã hội phải cần đến sự hài hước thì thật kinh khủng" (* Trích dẫn trên có thể ko chính xác từng chữ, sẽ cập nhật câu chính xác vào bài kế tiếp)

1 nhận xét: