Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

School teachers: Anyone else?

------------------
-------------------------

- Asin nói: anyone else?

- Trương Nghệ mưu nói: Không thể thiếu một em

- Cô giáo nói: Còn đứa nào chưa nộp khônggggggggggg?

- Phụ huynh nói: Tôi nào dám không.

- Học sinh nói: Đồ quỷ cái

- Quái vật 2 đầu
---------------------------------
P/S: tương lai sẽ tiên hoá thành Quái vật 9 đầu hoặc vô số đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét