Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Episode I: Golf vs Trâu------------------------------------------------------------------------
P/S: Episode II: Trâu -vs- Trâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét