Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

_The Conversation 2X

...
- Thằng này nó điên hay sao đấy nhở.
- Điên gì, nó tưởng bọn mình là lũ già hết thời, cho mấy đồng rồi muốn nói gì thì nói.
- mà sao lão chủ tịch hội lại ko nói gì cả.
- Lão đó xưa làm trong thành ủy mà, gì thì gì nó cũng là xếp của lão.
- Đúng là một lũ mọi, bọn mọi chính trị !!!
- hờ hờ, mọi chính trị ... hay... hay, tôi đãi ông bia :)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét