Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

__The Conversation continue ...

...
    Mặt trận tổ quốc cử đại diện xuống HP tiếp cận trực tiếp để hiểu rõ hơn động cơ gây án của bị cáo Vươn, chính quyền cho phép vị cán bộ lão thành cách mạng trung kiên, đại diện của Mặt trận Tổ quốc vào trại giam. Trong lúc chuyện trò, người chiến sĩ cách mạng năm xưa hỏi anh Vươn:
- Sao con không kiên nhẫn khiếu nại lên cấp cao hơn, sử xự manh động như vậy có nên không?
- Thưa chú, chú là người hiểu rõ lịch sử cách mạng Việt Nam, cho cháu hỏi, từ trước tới nay, ở xứ này, có cuộc cách mạng bất bạo động nào thành công không ???
    Cùng thời gian đó, ở trụ sở ủy ban thành phố, Thành ủy hôm nay họp kín, họp kín lắm, kín đến nỗi mẹ con nhà thạch sùng không thể nào ra vào được. Một đồng chí lãnh đạo chủ chốt bảo Thoại.
... Hay là chú từ chức để bảo vệ danh dự của tổ chức và của bản thân chú.
Thoại bần thần trần tình:
- Báo cáo anh, danh dự thì em cũng muốn lắm nhưng em chưa hoàn đủ vốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét