Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

__The Conversation

...
Cán bộ hỏi cung:
- Sao không chấp hành chủ trương của Đảng, sao lại chống lại lệnh của ủy ban, mày không muốn làm người lương thiện sao ???
Anh Vươn:
- Nó cướp hết mồ hôi nước mắt của tao, dồn tao vào đường cùng, Ai cho tao làm người lương thiện ???
Cán bộ im lặng ... anh Vươn nói tiếp.
-Còn chúng mày, sao lại tiếp tay cho chúng nó cướp đất của tao, phá nhà tao, đánh vợ con tao ???
Cán bộ:
-Nếu chúng tao không làm thế, bị nó loại khỏi ngành, về làm dân như mày, rồi cũng chống lại nó như mày ... Ai cho chúng tao làm người lương thiện, ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét