Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

TN bàn Chính trị: Bài 4- Dân chủ từ trên xuống


Dân chủ từ trên xuống là một khái niệm xuất sắc, chỉ có ở ta. Số là Đảng và nhà nước có chủ trương trao quyền tự quyết cho nhân dân khi bầu chính quyền cơ sở ở cấp phường, xã. Cái này là học của Tàu, bọn này trao quyền cho nhân dân đã đến cấp thành phố. Nói là trao quyền thực ra chỉ là quyền được bầu cử tự do lãnh đạo của cấp ấy. Và một vị chức sắc của ban tuyên giáo trung ương nói là, sự việc này là thí điểm của mô hình dân chủ từ dưới lên. Thật dễ hiểu, người dân được quyền chọn cho mình Chủ tịch xã,được quyền chọn ra người xứng đáng nhất để phục vụ cho lợi ích của mình, tuy nhiên hội đồng nhân dân lại không được thành lập. Và vị này nói thêm, các cấp còn lại và từ xưa đến nay nước ta theo mô hình "Dân chủ từ trên xuống". Cái hay, cái sáng tạo là chỗ này. Từ trên xuống nghĩa là, bầu thì cứ bầu, nhưng ai trúng là do trên nó đặt chỗ. Bầu chỉ để tiêu bớt tiền ngân sách thôi, chi phí chắc chắn không nhỏ. Và tất nhiên , một ông "Chẳng may" trúng chức thì đố có dám làm trái thằng đưa mình lên, quyền lợi của dân thì có nghĩa gì? quyền lợi của cấp trên mới là quan trọng. Còn ông được dân bầu, làm quan tất phải nhìn lên nhìn xuống, nhưng đã được dân chọn, nhất không thể là loại tham lam ngu xuẩn được, càng không thể là loại bán đất bán nước được.
    Cái hay là như vậy, các ông chủ của đất nước - nhân dân được nô bộc của mình- bên dưới- cai quản, nhưng lại bị hưởng chế độ dân chủ từ trên xuống do bên dưới, công bộc của dân, đặt ra. Trên cho gì, dưới được lấy, trên lấy gì, dưới mất đấy, dưới kêu, trên thích thì nghe, không thích thì bịt tai lại, mà nói nhiều quá là ăn đập, còn làm tới là bị xử ngày, cảnh sát và các lực lượng vũ trang lương cao luôn trung thành với "nô bộc".
    Từ nãy giờ, cứ trên trên, dưới dưới, rồi chủ chủ, tớ tớ, rồi thì chủ thì bị nô bộc nó đập, nó cai quản... loạn hết cả lên, chả hiểu gì cả. Nói tóm lại dân chủ từ trên xuống có dân chủ không, không biết đâu mà lần, có lẽ vì lý do này mà ông chức sắc tuyên giáo kia mới thốt ra miệng cụm từ này "Dân chủ" nhưng là "Dân chủ từ trên xuống". Chế độ mà hiển nhiên người được chọn (bầu)ra sẽ luôn bảo vệ quyền và lợi ích cho tầng lớp thiểu số quan chức và người giàu. Và dĩ nhiên những từ như chuyên chế, phong kiến hay độc tài ... không thể hay bằng "Dân chủ từ trên xuống"
---
hình bên:Tát nước - Nguyễn Trung Liêm, giải nhì cuộc thi biếm họa lần 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét