Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

haiku ngày 20/11


Cô giáo, thầy giáo
Ngồi làm báo cáo
Tổng kết quý 3
---
Bằng thật, bằng giả
Thật thật giả giả
Tiền đều mất cả
---
Gió căm căm
Ngồi chống cằm
Chờ mẹ đón
---
Giữa bó hoa
Cài màu trắng
Trong màu trắng
Có màu xanh
---
Trăng thu
Dây điện
Chuột xẻ làm đôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét